Microsoft Visual C plus plus và DirectX. Công cụ giúp hệ điều hành windows của bạn chạy tốt với các phần mềm

Đã cập nhật
6 tháng 2 tuần
Loại phần mềm
Tiện ích hệ thống
Hệ điều hành được hỗ trợ
Microsoft Windows

Microsoft Visual C ++ là một nền tảng phần mềm cho phép bạn chạy nội dung được viết bằng ngôn ngữ lập trình C ++. Nhiều người dùng gặp phải các loại lỗi khác nhau khi chạy các chương trình khác nhau trên hệ điều hành windows của họ, hầu hết chúng đều có thể được khắc phục bằng cách có phiên bản chính xác của gói có thể phân phối lại Microsoft Visual C ++.

Phần mềm được sử dụng để mở rộng các tính năng tương tác và đa phương tiện của máy tính. Microsoft Visual C ++ cài đặt các thành phần thời gian chạy, các thành phần này cần thiết để bắt đầu và sửa chữa công việc của một số lượng lớn các ứng dụng, chương trình và nhiều trò chơi phổ biến.

  1. Khả năng chạy nội dung được viết bằng ngôn ngữ lập trình C ++.
  2. Cài đặt môi trường thư viện Visual C ++.
  3. Hỗ trợ hoạt động chính xác của nhiều chương trình và ứng dụng.
  4. Cần thiết để chạy nhiều trò chơi.

DirectX là một API của Microsoft, được phát triển để hỗ trợ các tác vụ phức tạp liên quan đến đa phương tiện, đặc biệt là lập trình trò chơi và video. Bằng cách tải xuống DirectX, một giao diện lập trình ứng dụng, người dùng có thể truy cập trực tiếp vào phần cứng hệ thống, hỗ trợ các tác vụ đa phương tiện.

Tải xuống.

Tải xuống Microsoft Visual C ++.

Tải xuống DirectX.