Luật lệ cho diễn đàn

  1. Không được phép quấy rối hoặc phân biệt đối xử với thành viên khác dựa trên giới tính, tuổi, tôn giáo, quốc tịch, hoặc khuyết tật.
  2. Các bài viết phải đảm bảo tính tôn trọng và không chứa lời lẽ khiếm nhã hoặc phản cảm.
  3. Không được quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ không liên quan đến chủ đề của diễn đàn hoặc được admin cho phép.
  4. Bài viết phải có tính xây dựng và không gây hấn hoặc gây tranh cãi.
  5. Không được phép chia sẻ thông tin cá nhân của bất kỳ thành viên nào trên diễn đàn.
  6. Nếu thành viên có phát hiện bất kỳ hành vi lạm dụng hoặc vi phạm quy định nào, họ cần báo cáo ngay cho quản trị viên.
  7. Quản trị viên có quyền xóa bài viết và cấm thành viên đăng nhập nếu vi phạm các quy định của diễn đàn.
  8. Các quy định có thể được thay đổi hoặc bổ sung mà không cần báo trước.
  9. Bằng cách tham gia diễn đàn, thành viên đồng ý tuân thủ tất cả các quy định và điều kiện của diễn đàn.

Người đứng ra cho luật lệ này là:  Đào Đức Trung.
Ngày cập nhật mới nhất vào Thứ Hai, ngày 8 tháng 5 năm 2023.