Từ chối trách nhiệm

Chào mừng đến với trang web ddt.one - một cộng đồng chia sẻ phần mềm cho người khiếm thị tại Việt Nam. Trang web này được thiết lập nhằm mục đích cung cấp một không gian để chia sẻ, hỗ trợ và khuyến khích sự tiếp cận công nghệ cho người khiếm thị trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, tôi muốn lưu ý rằng những nội dung được đóng góp từ các thành viên khác trong diễn đàn do các thành viên tự chịu trách nhiệm và không phải là chịu trách nhiệm của tôi. Tất cả các bài viết, phần mềm và tài liệu đều do người dùng đăng tải và chúng không thể được coi là chính thức, chính xác hoặc phản ánh ý kiến của trang web.

Ngoài ra, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng việc chia sẻ các phần mềm bẻ khóa trên trang web này chỉ nhằm mục đích hỗ trợ cho những người khiếm thị không có khả năng tài chính để mua phiên bản gốc. Tuy nhiên, tôi khuyến nghị tất cả các nhà phát triển liên quan đến các phiên bản này liên hệ với tôi để xóa bỏ hoặc điều chỉnh tài liệu tương ứng.

Vui lòng lưu ý rằng việc sử dụng, tải xuống hoặc truy cập vào bất kỳ phần mềm nào từ trang web này là sự chịu trách nhiệm cá nhân của bạn. Tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc vấn đề pháp lý nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tương tác với các phần mềm được chia sẻ trên trang web.

Tôi cảm ơn sự hiểu biết và sự cộng tác của bạn để duy trì một môi trường an toàn và hỗ trợ cho cộng đồng người khiếm thị.

Trân trọng,

Đào Đức Trung