Chính sách bảo mật và thông tin tài khoản

Bảo vệ thông tin tài khoản:

Tôi cam kết bảo vệ thông tin tài khoản của người dùng trên trang web khi đã đăng kí. Các thông tin tài khoản của người dùng sẽ được bảo mật và không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ trường hợp được yêu cầu bởi pháp luật hoặc có sự đồng ý của người dùng. Tôi có thể chia sẻ thông tin với các đối tác của tôi để cung cấp các dịch vụ liên quan đến trang web, nhưng chỉ khi các đối tác đó cam kết tuân thủ các quy định bảo mật tương tự như tôi.

Thông tin thu thập:

Tôi thu thập thông tin của người dùng khi đăng ký tài khoản trên trang web, bao gồm tên đăng nhập, địa chỉ email và mật khẩu. Tôi cũng thu thập thông tin khi người dùng sử dụng trang web, bao gồm các hoạt động, thời gian truy cập và địa chỉ IP.

Sử dụng thông tin:

Thông tin được thu thập sẽ được sử dụng để quản lý tài khoản của người dùng, cung cấp dịch vụ trên trang web và cải thiện trải nghiệm của người dùng trên diễn đàn. Tôi cũng có thể sử dụng thông tin để liên hệ với người dùng để cung cấp thông tin về trang web và các hoạt động liên quan.

Bảo mật thông tin:

Tôi cam kết bảo vệ thông tin của người dùng trên trang web. Tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin của người dùng trước các mối đe dọa từ bên ngoài và đảm bảo rằng thông tin của người dùng được lưu trữ an toàn.

Thông tin cá nhân của người dùng:

Tất cả thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, và bất kỳ thông tin khác nào được cung cấp cho tôi, sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng cho mục đích trong chính sách bảo mật này. Tôi cam kết không bán, cho thuê, hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào mà không được sự đồng ý rõ ràng của người dùng.

Quyền riêng tư của người dùng:

Người dùng có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình bằng cách cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin đó khỏi hệ thống của tôi. Nếu người dùng muốn hủy bỏ tài khoản của mình, tôi sẽ xoá tất cả thông tin cá nhân của người đó khỏi hệ thống của tôi. Tôi cũng cam kết hỗ trợ người dùng trong việc yêu cầu truy cập thông tin cá nhân của mình hoặc đưa ra yêu cầu để xóa thông tin đó khỏi hệ thống của tôi.

Liên lạc:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại nào về chính sách bảo mật của tôi, vui lòng liên hệ với tôi thông qua địa chỉ email trung@ddt.one hoặc qua trang web của tôi. Tôi cam kết sẽ xem xét và giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách bảo mật của tôi một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Người đứng ra cho điều khoản này là tôi: Đào Đức Trung. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về điều khoản này, vui lòng liên hệ với tôi qua địa chỉ email trung@ddt.one hoặc số điện thoại 0398311317. Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

Điều khoản này được thay đổi mới nhất vào Thứ Hai, ngày 8 tháng 5 năm 2023