Trang web được cập nhật từ drupal 10.1.0 lên drupal 10.1.1

Đăng bởi Trung, 24 Tháng 6, 2023

Xin chào. Đây chỉ là một thông báo nhỏ để các bạn cập nhật tình hình.

Trang web vừa được cập nhật lên phiên bản mới hơn là drupal 10.1.1 và phiên bản trước đó là 10.1.0.

Về tính năng trang web: Trong bản cập nhật này không có cập nhật gì ngoài việc cập nhật drupal mới để có các tính năng mới và được bảo vệ an ninh từ drupal.

Giới thiệu về tính năng mới trong drupal: Bạn có thể xem tính năng mới trong drupal tại nhật ký cập nhật của drupal.

Từ các tính năng mới của drupal, tôi sẽ phát triển trang web tốt hơn và tuyệt vời hơn để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho bạn. Cảm ơn vì đã đọc.

Trang web ddt.one được cung cấp bởi Drupal.

Thể loại blog
Thông báo