Thông tin Nhật ký cập nhật cho phần mềm Jieshuo

Nhật ký cập nhật Jieshuo 20240415.

  1. Cải thiện điều hướng cảm ứng trong một số ứng dụng.
  2. Cải thiện thứ tự điều hướng giữa các mục trong một số phần mềm, trong quá trình điều hướng bằng cử chỉ.
  3. Đã sửa lỗi đọc sai các mục menu trên Facebook.

Đây là nhật ký cập nhật jieshuo do tôi đăng và dịch để bạn có thể hiểu những gì mới trong phần mềm jieshuo.

Truy cập trang tải xuống Jieshuo.

Thể loại blog