Battery Info View. Kiểm tra tình trạng pin máy tính xách tay của bạn

Đã cập nhật
6 tháng 2 tuần
Loại phần mềm
Tiện ích hệ thống
Hệ điều hành được hỗ trợ
Microsoft Windows

BatteryInfoView là một phần mềm hữu ích được thiết kế cho máy tính xách tay và netbook để hiển thị thông tin toàn diện về pin của thiết bị. Nó cung cấp cho người dùng cái nhìn tổng quan về trạng thái hiện tại của pin và báo cáo chi tiết về dung lượng, trạng thái năng lượng, chi tiết sản xuất, v.v. Với giao diện thân thiện với người dùng, BatteryInfoView giúp bạn dễ dàng theo dõi việc sử dụng pin và chẩn đoán các sự cố tiềm ẩn. Dưới đây là các tính năng chính của BatteryInfoView giúp nó trở thành một công cụ thiết yếu cho người dùng máy tính xách tay.

  1. Hiển thị thông tin và trạng thái pin hiện tại.
  2. Hiển thị tên pin, tên nhà sản xuất và số sê-ri.
  3. Cung cấp thông tin chi tiết về ngày sản xuất, trạng thái nguồn điện, dung lượng và Tình trạng pin.
  4. Hiển thị điện áp, tốc độ sạc/xả và các thông tin hữu ích khác.
  5. Bao gồm một cửa sổ nhật ký để theo dõi tình trạng pin theo thời gian.
  6. Cho phép người dùng chọn khoảng thời gian tùy chỉnh để ghi nhật ký.

Tải xuống.

Tải xuống BatteryInfoView phiên bản 1.25.