Manamon. Nhà nghiên cứu huấn luyện Manamon

Đây là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của chúng ta, một thế giới đầy rẫy những con quái vật hoang dã được gọi là Manamon có sức mạnh phép thuật đặc biệt.