Blind Drive. Người mù lái xe

Vào vai Donnie, cố gắng kiếm tiền trong một nghiên cứu khoa học nhưng nhanh chóng nhận ra mình bị đè đầu, bị còng vào tay lái và phải bịt mắt lái xe.