Mist World. Mê vụ thế giới

Yêu ma hợp nhất để cùng xâm lược nhân tộc. Cuộc chiến giữa nhân tộc và ma tộc đã bùng nổ, nhân tộc tử thương vô số, và thậm chí đã không còn hi vọng sống sót và chiến thắng.