Four in a Line. 4 trong 1 hàng

Four in a Line (hay còn gọi là 4 trong 1 hàng) là một trò chơi giải đố phổ biến trên toàn thế giới. Trò chơi bao gồm một bảng lưới 7 cột và 6 hàng. Hai người chơi sẽ lần lượt thả các khối của mình vào cột phía trên của bảng. Mục đích của trò chơi là tạo thành một hàng gồm 4 khối của mình liên tiếp trên hàng ngang, hàng dọc hoặc đường chéo trước khi đối thủ làm được điều đó.

JustGammon. Cờ thỏ cáo

JustGammon là một trò chơi cờ thỏ cáo với nhiều tùy chọn và tính năng.