World Empire. Đế quốc Thế giới

Hiện tại là năm 2027 và thế giới đang trong hỗn loạn. Thị trường thế giới sụp đổ và theo đó là cả trật tự thế giới. NATO và các liên minh cũ không còn nữa trong khi tất cả đang giành giật tài nguyên.