To The Dragon Cave. Kẻ giết rồng

Tự cứu lấy bản thân khỏi sự đe dọa của một con rồng mạnh mẽ, thoát khỏi một tòa tháp đá và lang thang khắp nơi trong vùng đất xa xôi của Laudonia.