Apotheorasis Lab of the Blind Gods. Thần mù

Apotheorasis là một trò chơi FPS kinh dị hành động 3D góc nhìn thứ nhất không có bất kỳ đồ họa hoặc giao diện người dùng nào.