Team Talk. Phần mềm trò chuyện hội nghị chất lượng cao

Mô tả về team talk.

Team Talk Phần mềm trò chuyện hội nghị chất lượng cao.

Có bao giờ bạn muốn nói chuyện với bạn bè của bạn bằng dọng nói net căng hay chưa.

Thay vì nói chuyện với bạn bè của bạn qua những phần mềm nói chuyện nó cứ mờ mờ rất chi là khó trịu. Nói chuyện qua TeamTalk bạn sẽ có âm thanh nét không thể tin luôn.

Team Talk là gì?

TeamTalk là một hệ thống hội nghị truyền phần mềm miễn phí cho phép người dùng tham gia vào các hội nghị qua mạng Internet. Người dùng có thể trò chuyện bằng giọng nói qua IP, tập tin phương tiện truyền thông dòng và chia sẻ các ứng dụng máy tính để bàn, ví dụ như PowerPoint hay google chrome.

TeamTalk đã được thiết kế đặc biệt nhấn mạnh vào các tính năng truy cập cho người khiếm thị.

Dưới đây là danh sách các tính năng chính:

  • Giọng nói thời gian thực qua những cuộc đàm thoại IP.
  • Tin nhắn văn bản ngay lập tức.
  • Chia sẻ các ứng dụng trên máy tính để bàn của bạn.
  • Chia sẻ file giữa các thành viên trong hội nghị.
  • Các phòng / kênh cho mỗi hội nghị.
  • Chất lượng cao âm thanh codec với cả mono và stereo.
  • Máy chủ Standalone sẵn cho cả hai môi trường Internet và mạng LAN.
  • Xác thực người dùng với tài khoản.
  • Đọc màn hình cho người khiếm thị.

Tải về.

Tải xuống cho tất cả các hệ điều hành từ trang web của team talk.

Tải nhanh cho từng hệ điều hành.

Viết một bình luận