Jieshuo Screen Reader. Giải pháp đọc màn hình nâng cao cho thiết bị Android

Trình đọc màn hình nói các mục trên màn hình khi bạn điều hướng qua chúng bằng cử chỉ hoặc thao tác trên màn hình. Và nhờ đó, những người khiếm thị bị mất thị lực có thể điều hướng và sử dụng thiết bị một cách đơn giản và có toàn quyền truy cập vào điện thoại.

Auto TTS. TTS tự động

Auto TTS có cơ chế chuyển đổi đặc biệt với tính năng phát hiện ngôn ngữ tự động hiện đại và giúp chuyển sang công cụ TTS phù hợp theo ngôn ngữ tự động phát hiện của văn bản đầu vào.