Galactic Colonies. Thuộc địa thiên hà

Loại phần mềm
Trò chơi
Đã cập nhật
9 Tháng 1 Tuần
Thể loại trò chơi
Tương tác
Hệ điều hành được hỗ trợ
Google Android
Apple's iOS

Galactic Colonies là một trò chơi về khám phá không gian và xây dựng thuộc địa. Khám phá một vũ trụ được tạo ra theo quy trình với hàng nghìn hành tinh.

Mọi thuộc địa đều bắt đầu nhỏ. Bắt đầu bằng cách cung cấp nhà ở và thực phẩm cho những người thuộc địa của bạn trước khi bạn khai thác tài nguyên thiên nhiên của hành tinh. Thiết lập các nhà máy và tạo ra các sản phẩm công nghệ cao tiên tiến để làm cho thuộc địa của bạn phát triển lớn hơn nữa.

Khám phá các hành tinh nhiệt đới, sa mạc và băng và giúp những người thuộc địa của bạn tồn tại trên những thế giới xa lạ, khắc nghiệt.

  • Khám phá một vũ trụ được tạo ra theo thủ tục
  • Tìm và thuộc địa hóa các hành tinh ngoài hành tinh
  • Nghiên cứu các công nghệ mạnh mẽ mới
  • Thiết lập đường ống sản xuất phức tạp
  • Nâng cấp và cải thiện tàu thuộc địa của bạn
  • Những giờ vui vẻ bất tận. Bạn có thể khám phá bao xa?

Tải xuống.

Tải xuống cho Android từ Cửa hàng Play.

Tải xuống cho iOS từ App Store.

Trung